Grci nezadovoljni reformom sistema socijalne zaštite

U Atini su održane demonstracije zbog predviđenih reformi penzionog sistema.Cjelokupan sistem socijalne zaštite u Grčkoj već godinama je u krizi.Reforme koje su predviđene, nisu isključivo djelo grčke vlade, već su dio mjera koje je potrebno provesti da bi ova zemlja izašla iz finansijske krize.  

U Atini su održane demonstracije zbog predviđenih reformi penzionog sistema.
Cjelokupan sistem socijalne zaštite u Grčkoj već godinama je u krizi.
Reforme koje su predviđene, nisu isključivo djelo grčke vlade, već su dio mjera koje je potrebno provesti da bi ova zemlja izašla iz finansijske krize.