Zdravstveni radnici nezadovoljni elektronskim knjižicama

Elektronske zdravstvene knjižice u Srbiji u primjeni su od sredine prošle godine, ali se zdravstveni radnici žale da sistem ne funkcioniše onako kako je zamišljen. Zbog nepostojanja integrisanog zdravstvenog sistema, podaci iz zdravstvene kartice mogu da se pročitaju samo na jednom mjestu. Ljekari kažu da u karticama nedostaju podaci i historija bolesti pacijenata.   

Elektronske zdravstvene knjižice u Srbiji u primjeni su od sredine prošle godine, ali se zdravstveni radnici žale da sistem ne funkcioniše onako kako je zamišljen. Zbog nepostojanja integrisanog zdravstvenog sistema, podaci iz zdravstvene kartice mogu da se pročitaju samo na jednom mjestu. Ljekari kažu da u karticama nedostaju podaci i historija bolesti pacijenata.