Biosens: Svemirska tehnologija iz Novog Sada

Mala budžetska izdvajanja i nedostatak sredstava najčešće su zamjerke naučnika u Srbiji.Situacija je znatno drugačija u jednom novosadskom naučnom centru.Institut Biosens ima sve više patenata i sve više zaposlenih naučnika.