Indija novim taktikama pokušava smanjiti zagađenost

Indijske vlasti u borbi protiv zagađenja zraka uvele su 15-dnevni probni period vožnje sa parnim i neparnim brojevima na tablicama. Ova zabrana uklonila je više od pola miliona vozila sa ulica, i prema tvrdnjama vlade oborila razinu zagađenosti. Ali da bi se zagađenost smanjila na dozvoljeni minimum, trebat će im i druge ideje. 

Indijske vlasti u borbi protiv zagađenja zraka uvele su 15-dnevni probni period vožnje sa parnim i neparnim brojevima na tablicama. Ova zabrana uklonila je više od pola miliona vozila sa ulica, i prema tvrdnjama vlade oborila razinu zagađenosti. Ali da bi se zagađenost smanjila na dozvoljeni minimum, trebat će im i druge ideje.