‘Afganistanski park’ u Beogradu

Prema podacima UNHCR-a, gotovo 200 izbjeglica i migranata dnevno uđe u Srbiju, uprkos tome što je zatvorena takozvana balkanska izbjeglička ruta.Trenutno se više od 4.000 ljudi nalazi u Srbiji i većina je smještena u izbjegličkim centrima, ali mnogi i dalje spavaju na otvorenom, po parkovima.Tamo su, kažu izbjeglice, jer lakše stupaju u kontakt sa krijumčarima […]