Hiljade civila pobjegle od sukoba u Južnom Sudanu

Više od 70 hiljada osoba pobjeglo je u Ugandu od sukoba u Južnom Sudanu. Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice saopćila je da je tokom proteklog mjeseca u tu zemlju stiglo više izbjeglica nego u prvoj polovini godine.