Nakon štrajka glađu izbjeglice traže azil u Mađarskoj

Izbjeglice koje su pet dana štrajkovale glađu na Horgošu, na granici Srbije i Mađarske, smještene su u Centar za azil u Banji Koviljači. Od njih 86, koliko je stiglo sa Horgoša, ostalo je 72. Centar je otvorenog tipa i grupe izbjeglica ga svakodnevno napuštaju.