Zataškavanje propusta u istragama slučajeva porodičnog nasilja

Ubistva žena u Srbiji možda bi bila spriječena da su policija i drugi nadležni organi reagovali na prijavu nasilja u porodici, zaključeno je kontrolom Zaštitnika građana, koji je ustanovio da su od 14 slučajeva ubistava, u 12 načinjeni propusti. U izvještaju se navodi da su nadležni organi imali informacije o nasilju nad ženama, ali da […]