Istanbul: Podrška na ulicama i hapšenja

Blizu 8.000 pripadnika turske policije suspendovano je do završetka istrage u vezi sa njihovim mogućim učešćem u neuspjelom vojnom udaru. Uz pojačane mjere bezbjednosti, turska policija je u pritvor u zgradi pravosuđa u Ankari, prebacila 27 vojnih generala i admirala koji su prethodno privedeni u okviru istrage o pokušaju udara. Ispred zgrade je došlo do […]