Lokacije masovnih grobnica srebreničkih žrtava

Al Jazeerin reporter Harun Karčić pojašnjava gdje su se sve nalazile masovne grobnice srebreničkih žrtava.