Otvoreno novo Miksalište u Beogradu

Samo tokom prvog sata od otvaranja u novo Miksalište u Beogradu stiglo je više od 150 izbjeglica. Od zatvaranja balkanske izbjegličke rute prisiljeni su barem dio puta prelaziti uz pomoć krijumčara ljudi. Novo Miksalište, koje je u rekordnom roku od napuštenog skladišta osposobljeno za prihvat izbjeglica, mjesto je gdje mogu dobiti hranu, čistu odjeću i […]