Pribinja o drugom danu humanitarnog samita u Istanbulu

U toku je drugi dan istanbulskog humanitarnog samita.Uz plenarnu sjednicu, organizovani su i okrugli stolovi o tome kako bolje odgovoriti na prirodne katastrofe, te na temu jednakosti prava muškaraca i žena, kao i pravo novinara na nezavisno izvještavanje u kriznim situacijama. Glavni sekretar UN-a, Ban Ki Moon, pozvao je države da poštuju energetsko učinkoviti razvoj […]