Kontić o slobodi javnih servisa u regiji

Javni RTV servisi moraju biti nepristrasni, neutralni i održavati etičke standarde, jedna je od poruka konferencije “Sloboda izražavanja i odgovornost medija”, koja se održava u Budvi. Skupu prisustvuje veliki broj novinara sa Balkana, ali i predstavnika međunarodnih organizacija. O slobodi izražavanja i odgovornosti medija smo razgovarali sa našim gostom, Borom Kontićem, direktorom Mediacentra Sarajevo.