Izvještaj o prevarama u Balkan Investment banci

Vlasti bh. entiteta Republika Srpska, kao i Agencija za bankarstvo, znali su za izvlačenje novca iz banjalučke Balkan Investment banke od njezinog osnivanja, tvrdi opozicija.Kako su to učinili, detaljno je objašnjeno u tajnom Zapisniku Republičkog deviznog inspektorata, koji je objavio poslovni portal Kapital.Entitetska premijerka tvrdi da tajni nema.