BiH: Neuplaćeni doprinosi zagorčavaju život radnicima

Da bi ostvarili pravo na penziju, građani BiH koji su stekli potrebne uslove, moraju imati izmirene i sve uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. U zemlji u kojoj veliki broj preduzeća, pa i nekadašnjih giganata, nije izmirivao obaveze za svoje zaposlene taj propis pogođenim ljudima stvara pravu životnu dramu, na čiji ishod sami ne mogu uticati. […]