Al Jazeera pokrenula arbitražni postupak protiv Egipta

Al Jazeera je formalno pokrenula arbitražni postupak protiv Egipta pred Svjetskom bankom zaduženim za rješavanje međunarodnih sporova.Mreža tvrdi kako je Egipat prekršio međunarodno pravo i bilateralni sporazum sa Katarom, te da je pokretanje postupka rezultat duge kampanje koju egipatska vlada vodi protiv nje.