Mogućnost proglašenja ličnog bankrota u Hrvatskoj

Godinama, u Hrvatskoj su bankrot mogle da proglase samo prezadužene firme. Međutim, od prvog dana ove godine, i prezaduženi građani imaju mogućnost pokretanja ličnog stečaja. Iako dugovanja ne može da vraća više od 324 hiljade hrvatskih građana, procjenjuje se da će bankrot proglasiti njih svega 20 hiljada.