Irska poziva nazad mladu i stručnu radnu snagu

Irska je najbrže rastuća evropska ekonomija. Nakon gotovo dramatičnog zaokreta na bolje u državnim finansijama, vlada i poslodavci žele one, koji su u vrijeme krize bolji život potražili u drugim zemljama da podstaknu da se vrate.