Deforestacija u Gani: Šume nestaju

Šume nestaju brže nego što se obnavljaju. Ako se sječa nastavi ovom brzinom, za 100 godina nestat će prašume u tropskim krajevima. Podaci su zastrašujući, ali u Gani je situacija još alarmantnija, jer se predviđa da će ta zapadnoafrička država ostati bez većine šuma u narednih 25 godina.

Šume nestaju brže nego što se obnavljaju. Ako se sječa nastavi ovom brzinom, za 100 godina nestat će prašume u tropskim krajevima. Podaci su zastrašujući, ali u Gani je situacija još alarmantnija, jer se predviđa da će ta zapadnoafrička država ostati bez većine šuma u narednih 25 godina.