Abdel-Hamid o frustriranim izbjeglicama na Lezbosu

Prema podacima Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice samo na grčkim otocima nalazi se 30.000 izbjeglica.Na grčkom ostrvu Lezbos je Hoda Abdel-Hamid.

Prema podacima Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice samo na grčkim otocima nalazi se 30.000 izbjeglica.
Na grčkom ostrvu Lezbos je Hoda Abdel-Hamid.