Žene ‘vještice’ žrtve diskmrinacije

U Gani, žene optužene za vještičarenje često su žrtve zlostavljanja i prijetnji smrću.Stotine njih protjerane su iz svojih zajednica i žive u posebnim kampovima.Vlada, sa lokalnim starješinama i nevladinim organizacijama, pokušava da riješi problem diskriminacije tih žena. 

U Gani, žene optužene za vještičarenje često su žrtve zlostavljanja i prijetnji smrću.
Stotine njih protjerane su iz svojih zajednica i žive u posebnim kampovima.
Vlada, sa lokalnim starješinama i nevladinim organizacijama, pokušava da riješi problem diskriminacije tih žena.