Noć istraživača nauku približava mladima

U regionalnim i europskim gradovima održana je Noć istraživača. Cilj je nauku približiti mladima.

U regionalnim i europskim gradovima održana je Noć istraživača. Cilj je nauku približiti mladima.