Čorkalo: Lokalno stanovništvo pomaže izbjeglicama

Iako su granični prelazi ka Srbiji zatvoreni, izbjeglice i dalje ulaze na teritoriju Hrvatske. Prema informacijama iz policije, u Hrvatskoj je više od 15 hiljada izbjeglih sa Bliskog istoka i iz Afrike.Izvještava Ivan Čorkalo.

Iako su granični prelazi ka Srbiji zatvoreni, izbjeglice i dalje ulaze na teritoriju Hrvatske. Prema informacijama iz policije, u Hrvatskoj je više od 15 hiljada izbjeglih sa Bliskog istoka i iz Afrike.
Izvještava Ivan Čorkalo.