Brkić-Tomljenović o sukobu policije i izbjeglica na slovenskoj granici

Slovenska specijalna policija presjekla je put za blizu 200 izbjeglica koji u tu zemlju pokušavaju preći iz Hrvatske, u blizini graničnog prelaza Harmica.Sa slovenske strane granice na prelazu Rigonce je Ivana Brkić-Tomljenović. 

Slovenska specijalna policija presjekla je put za blizu 200 izbjeglica koji u tu zemlju pokušavaju preći iz Hrvatske, u blizini graničnog prelaza Harmica.
Sa slovenske strane granice na prelazu Rigonce je Ivana Brkić-Tomljenović.