Smilevska o valu izbjeglica u Đevđeliji

Izbjeglice koje na putu sa Bliskog istoka stižu u Makedoniju kažu da su prisiljeni da traže bezbjedniji život, bez obzira na to što vide da nisu dobrodošli u druge zemlje. Više informacija sa granice Grčke i Makedonije, iz Đevđelije, donosi Milka Smilevska.

Izbjeglice koje na putu sa Bliskog istoka stižu u Makedoniju kažu da su prisiljeni da traže bezbjedniji život, bez obzira na to što vide da nisu dobrodošli u druge zemlje. Više informacija sa granice Grčke i Makedonije, iz Đevđelije, donosi Milka Smilevska.