Red pred prihvatnim centrom u Preševu

Izbjeglice i dalje dolaze u prihvatni centar u Preševu. Za razliku od proteklih dana, kada je u Srbiju na tom graničnom prelazu ulazilo od dvije do tri hiljade ljudi, danas je taj broj više nego udvostručen i dostigao je sedam hiljada.

Izbjeglice i dalje dolaze u prihvatni centar u Preševu. Za razliku od proteklih dana, kada je u Srbiju na tom graničnom prelazu ulazilo od dvije do tri hiljade ljudi, danas je taj broj više nego udvostručen i dostigao je sedam hiljada.