Paraolimpijci sve češće koriste doping

Od svih Paraolimpijskih sportista, dizači tegova su pod najvećom lupom, godinu dana uoči Igara u Riju. U želji da ostvare što bolji rezultat, sve češće se odlučuju za upotrebu nedozvoljenih supstanci. Sprečavanje dopinga je u posljednje vrijeme najteži zadatak i najveći problem u svijetu sporta. 

Od svih Paraolimpijskih sportista, dizači tegova su pod najvećom lupom, godinu dana uoči Igara u Riju. U želji da ostvare što bolji rezultat, sve češće se odlučuju za upotrebu nedozvoljenih supstanci. Sprečavanje dopinga je u posljednje vrijeme najteži zadatak i najveći problem u svijetu sporta.