Manje izbjeglica u Beogradu

I dok se izbjeglice gomilaju uz granicu Srbije sa Mađarskom, gdje njihov broj raste iz sata u sat, u Beogradu, pored autobuske stanice u parku, gdje su prethodnih dana bile hiljade ljudi, sada ih je znatno manje. I pored činjenice da je zatvorena granica sa Mađarskom, za sada ne mijenjaju rutu.

I dok se izbjeglice gomilaju uz granicu Srbije sa Mađarskom, gdje njihov broj raste iz sata u sat, u Beogradu, pored autobuske stanice u parku, gdje su prethodnih dana bile hiljade ljudi, sada ih je znatno manje. I pored činjenice da je zatvorena granica sa Mađarskom, za sada ne mijenjaju rutu.