Mađarska zatvorila granice

U Mađarskoj se od ponoći primjenjuje novi zakon o granicama i migraciji. Pooštrena je kontrola granice sa Srbijom, ubrzana je procedura obrade zahtjeva za azil, a tokom noći uhapšeno je 60 izbjeglica zbog oštećenja na ogradi.

U Mađarskoj se od ponoći primjenjuje novi zakon o granicama i migraciji. Pooštrena je kontrola granice sa Srbijom, ubrzana je procedura obrade zahtjeva za azil, a tokom noći uhapšeno je 60 izbjeglica zbog oštećenja na ogradi.