Kosanović o situaciji u Preševu

U prihvatni centar u Preševu i dalje stižu izbjeglice iz Makedonije. Tamo je i Zoran Kosanović koji donosi više informacija.

U prihvatni centar u Preševu i dalje stižu izbjeglice iz Makedonije. Tamo je i Zoran Kosanović koji donosi više informacija.