Kosanović o promjeni rute izbjeglica

Blokada mađarske granice dovela je do promjene rute izbjeglica. Iz prihvatnog centra u Preševu na jugu Srbije, sada žele u Zapadnu Evropu preko Hrvatske. Autobusi sa izbjeglicama iz Preševa kreću ka Šidu, gradu na granici sa Hrvatskom. Iz Preševa sa još detalja javio se Zoran Kosanović.

Blokada mađarske granice dovela je do promjene rute izbjeglica. Iz prihvatnog centra u Preševu na jugu Srbije, sada žele u Zapadnu Evropu preko Hrvatske. Autobusi sa izbjeglicama iz Preševa kreću ka Šidu, gradu na granici sa Hrvatskom. Iz Preševa sa još detalja javio se Zoran Kosanović.