Glušac o situaciji na graničnom prelazu Horgoš

Na graničnom prelazu Horgoš 2 prethodno je veliki broj izbjeglica, od zatvaranja granice, od ponoći, čekao da uđe u Mađarsku. Lokalnim putevima i dalje stižu u grupama, a oni koji su stigli tokom noći, proveli su je u šatorima. Uz jako obezbjeđenje onemogućava im se prolaz, nakon što su obaviješteni da se na svakih 35 […]

Na graničnom prelazu Horgoš 2 prethodno je veliki broj izbjeglica, od zatvaranja granice, od ponoći, čekao da uđe u Mađarsku. Lokalnim putevima i dalje stižu u grupama, a oni koji su stigli tokom noći, proveli su je u šatorima. Uz jako obezbjeđenje onemogućava im se prolaz, nakon što su obaviješteni da se na svakih 35 metara duž granice nalazi policajac ili vojnik.

Jelena Glušac je na prelazu Horgoš, na teritoriji Srbije.