Smilevska o broju izbjeglica u Đevđeliji

Na jugu Makedonije na jednoj od tranzitnih tački balkanske izbjegličke rute, u Đevđeliji, je Milka Smilevska.

Na jugu Makedonije na jednoj od tranzitnih tački balkanske izbjegličke rute, u Đevđeliji, je Milka Smilevska.