Kritike novog programa američke policije

Ovoga tjedna policijske uprave iz svih dijelova SAD-a će održati najveću taktičko-pokaznu vježbu u Kaliforniji. Već gotovo godinu dana traje debata o militarizaciji američke policije, a sve ukazuje na to da se policijska taktika polako, ali sigurno, mijenja.

Ovoga tjedna policijske uprave iz svih dijelova SAD-a će održati najveću taktičko-pokaznu vježbu u Kaliforniji. Već gotovo godinu dana traje debata o militarizaciji američke policije, a sve ukazuje na to da se policijska taktika polako, ali sigurno, mijenja.