Kostić o situaciji sa izbjeglicama u Mađarskoj

Situaciju u Mađarskoj prati Đorđe Kostić koji se nalazi kod izbjegličkog kampa Roszke nedaleko od granice Mađarske sa Srbijom. 

Situaciju u Mađarskoj prati Đorđe Kostić koji se nalazi kod izbjegličkog kampa Roszke nedaleko od granice Mađarske sa Srbijom.