Kostić o reakciji izbjeglica na zaustavljanje vozova

Njemačka je uvela privremenu kontrolu državne granice sa Austrijom.Istovremeno, sve više ljudi hrli prema Njemačkoj.Na mađarskoj granici sa Srbijom svakodnevno se bilježi sve veći broj izbjeglica.Tamo je naš Đorđe Kostić.

Njemačka je uvela privremenu kontrolu državne granice sa Austrijom.
Istovremeno, sve više ljudi hrli prema Njemačkoj.
Na mađarskoj granici sa Srbijom svakodnevno se bilježi sve veći broj izbjeglica.
Tamo je naš Đorđe Kostić.