Nekada bogato mrijestilište preplavljeno otpadom

Kanal Port Milena u Ulcinju, na jugu Crne Gore, nekada je bio jedno od najvećih mrijestilišta ribe na Mediteranu. Danas je zagađen otpadnim vodama i fekalijama koje ugrožavaju prirodu, stanovništvo i turiste koji u velikom broju posjećuju taj dio obale. 
Kanal Port Milena u Ulcinju, na jugu Crne Gore, nekada je bio jedno od najvećih mrijestilišta ribe na Mediteranu. Danas je zagađen otpadnim vodama i fekalijama koje ugrožavaju prirodu, stanovništvo i turiste koji u velikom broju posjećuju taj dio obale.