Težak položaj hiljada izbjeglica bez dokumenata

Više od hiljadu izbjeglica se u posljednje vrijeme svakodnevno evidentira u Srbiji. Mali je broj onih koji ulaze u formalnu proceduru za priznavanje izbjegličkog statusa u Srbiji, a još manje sačeka konačnu odluku. Nakon ulaska u Srbiju ti ljudi dobijaju uputnicu koja vrijedi 72 sata. Ipak, mnogima taj papir koji dobiju pri prvoj registraciji ne […]

Više od hiljadu izbjeglica se u posljednje vrijeme svakodnevno evidentira u Srbiji. Mali je broj onih koji ulaze u formalnu proceduru za priznavanje izbjegličkog statusa u Srbiji, a još manje sačeka konačnu odluku. Nakon ulaska u Srbiju ti ljudi dobijaju uputnicu koja vrijedi 72 sata. Ipak, mnogima taj papir koji dobiju pri prvoj registraciji ne znači mnogo, pa čak ni mogućnost smještaja za vlastiti novac.