Smilevska o smještaju izbjeglica na jugu Makedonije

Na drugoj, balkanskoj izbjegličkoj ruti, i dalje dnevno u Makedoniju preko Grčke pristiže blizu 2.500 izbjeglica.Sa juga Makedonije, koja se nalazi na balkanskoj izbjegličkoj ruti, javila se Milka Smilevska.

Na drugoj, balkanskoj izbjegličkoj ruti, i dalje dnevno u Makedoniju preko Grčke pristiže blizu 2.500 izbjeglica.
Sa juga Makedonije, koja se nalazi na balkanskoj izbjegličkoj ruti, javila se Milka Smilevska.