Smilevska o dramatičnoj situaciji na makedonsko-grčkoj granici

Priliv izbjeglica u Makedoniju je sve veći. Posljednjih nekoliko sedmica, dnevno je u tu zemlju ulazilo između1.500 i 2.000 ljudi.      Milka Smilevska izvještava o dramatičnoj situaciji u blizini granice.
Priliv izbjeglica u Makedoniju je sve veći. Posljednjih nekoliko sedmica, dnevno je u tu zemlju ulazilo između1.500 i 2.000 ljudi.     
Milka Smilevska izvještava o dramatičnoj situaciji u blizini granice.