Krause o dešavanjima na makedonsko-grčkoj granici

Milka Smilevska nalazi se sa makedonske strane granice.  Razgovarala je sa predstavnicom UNHCR-a u Makedoniji, Alexandrom Krause.  
Milka Smilevska nalazi se sa makedonske strane granice.  
Razgovarala je sa predstavnicom UNHCR-a u Makedoniji, Alexandrom Krause.