Čorkalo o dešavanjima na grčkoj strani granice

Stotine izbjeglica u prostoru između Grčke i Makedonije pokušavaju da pređu granicu. Ivan Čorkalo izvještava sa grčke strane granice. 

Stotine izbjeglica u prostoru između Grčke i Makedonije pokušavaju da pređu granicu. 
Ivan Čorkalo izvještava sa grčke strane granice.