Banka Srpske pred gubitkom licence

Nakon što se nedavno u javnosti pojavio sažetak revizorskog izvještaja o Banci Srpska u kojim se navodi niz nepravilnosti u poslovanju, opozicija u RS-u upozorava na mogućnost da ta banka izgubi licencu. Ona je inače u većinskom vlaništvu entitetske Vlade koja odgovara da će problem riješiti prodajom i da se ništa ne skriva od javnosti.

Nakon što se nedavno u javnosti pojavio sažetak revizorskog izvještaja o Banci Srpska u kojim se navodi niz nepravilnosti u poslovanju, opozicija u RS-u upozorava na mogućnost da ta banka izgubi licencu. Ona je inače u većinskom vlaništvu entitetske Vlade koja odgovara da će problem riješiti prodajom i da se ništa ne skriva od javnosti.