Reforma policije u Ukrajini

Ukrajina, koju potresa velika politička i ekonomska kriza, počela je sveobuhvatne policijske reforme. Pomoć su pružili američki instruktori.

Ukrajina, koju potresa velika politička i ekonomska kriza, počela je sveobuhvatne policijske reforme. Pomoć su pružili američki instruktori.