Kamate Srbije preko milijardu eura

Po visini novca koji izdvaja za kamate na javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod, Srbija je zajedno sa Grčkom na evropskom vrhu. Samo ove godine Srbija će za kamate dati isto onoliko novca koliko izdvaja za obrazovanje. Stručnjaci ističu kako je sada prilika da se skupi krediti zamijene.

Po visini novca koji izdvaja za kamate na javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod, Srbija je zajedno sa Grčkom na evropskom vrhu. Samo ove godine Srbija će za kamate dati isto onoliko novca koliko izdvaja za obrazovanje. Stručnjaci ističu kako je sada prilika da se skupi krediti zamijene.