Šiitske milicije regrutiraju djecu

Šiitske milicije koje se bore protiv ISIL-a u Iraku u svoje redove primaju i djecu od 13 godina. U proteklih nekoliko mjeseci vladinim trupama su se pridružili sunitski i kršćanski borci lojalni vladi u Bagdadu. Međutim, upotreba ovih jedinica i dalje je sporna, a ljetni kampovi za omladinu brinu organizacije za zaštitu ljudskih prava.

Šiitske milicije koje se bore protiv ISIL-a u Iraku u svoje redove primaju i djecu od 13 godina. U proteklih nekoliko mjeseci vladinim trupama su se pridružili sunitski i kršćanski borci lojalni vladi u Bagdadu. Međutim, upotreba ovih jedinica i dalje je sporna, a ljetni kampovi za omladinu brinu organizacije za zaštitu ljudskih prava.