Kanjiža, stanica na putu ka EU

Kroz Kanjižu, grad na sjeveru Srbije, dnevno prođe blizu 1500 migranata, najviše državljana Sirije. Tu se zadržavaju do 48 časova, nakon čeka nastavljaju put ka Mađarskoj. Većina iz prvog pokušaja uspije da ilegalno pređe granicu. Đorđe Kostić donosi priču iz tog grada.

Kroz Kanjižu, grad na sjeveru Srbije, dnevno prođe blizu 1500 migranata, najviše državljana Sirije. Tu se zadržavaju do 48 časova, nakon čeka nastavljaju put ka Mađarskoj. Većina iz prvog pokušaja uspije da ilegalno pređe granicu. Đorđe Kostić donosi priču iz tog grada.