Šta predstavlja reformska agenda u BiH?

Reformska agenda, dokument kojim su bh. vlasti predvidjele mjere za fiskalnu konsolidaciju, poticanje privredne aktivnosti, privlačenje stranih investicija, na pragu je usvajanja. Sutra bi trebalo da ju usvoji Vlada FBiH, nakon što su to uradile Vlada Republike Srpske i Vijeće ministara BiH.Detaljnije će Jakov Avram. 

Reformska agenda, dokument kojim su bh. vlasti predvidjele mjere za fiskalnu konsolidaciju, poticanje privredne aktivnosti, privlačenje stranih investicija, na pragu je usvajanja. Sutra bi trebalo da ju usvoji Vlada FBiH, nakon što su to uradile Vlada Republike Srpske i Vijeće ministara BiH.
Detaljnije će Jakov Avram.