‘Dućan znanja’ u Ramallahu

U palestinskom gradu Ramallahu za djecu je otvoren tzv. “dućan znanja”. Namjera je da mladi uče i razviju kreativnost uz moderne tehnologije koje nemaju kod kuće. “Dućan znanja” bi nakon Ramallaha trebalo da se preseli u druge palestinske gradove.

U palestinskom gradu Ramallahu za djecu je otvoren tzv. “dućan znanja”. Namjera je da mladi uče i razviju kreativnost uz moderne tehnologije koje nemaju kod kuće. “Dućan znanja” bi nakon Ramallaha trebalo da se preseli u druge palestinske gradove.