‘Davidov toranj’: Društveni eksperiment ili leglo kriminala

Zgrada koja je zamišljena kao simbol progresa u Venecueli a koja je zapravo postala nedovršeni, napušteni objekat gdje je u jednom trenutku bilo smješteno gotovo 5000 beskućnika. ‘Davidov toranj’ u Caracasu neki vide kao društveni eksperiment a drugi kao leglo kriminala. 

Zgrada koja je zamišljena kao simbol progresa u Venecueli a koja je zapravo postala nedovršeni, napušteni objekat gdje je u jednom trenutku bilo smješteno gotovo 5000 beskućnika. ‘Davidov toranj’ u Caracasu neki vide kao društveni eksperiment a drugi kao leglo kriminala.